Iść przed siebie – naprzód trzeba
I ni kroku wstecz.
Łowić promień złoty z nieba,
W polu szczęście strzec.
Żeby w sercu tkwiły pieśni,
Żeby wiatr pomyślny wiał
I był widny dla mnie zawsze
Zdala szczyt nieznanych skał.

Jarosława Pawluk

+38 (067) 658-74-07

+38 (0412) 24-66-19

+38 (0412) 24-34-22

dompolski@dompolski.zt.ua

Utrzymanie Domu Polskiego w Żytomierzu możliwe jest dzięki dofinansowaniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Nauka języka polskiego
Оferta edukacyjna dla uczniów obywateli Ukrainy w zakresie kształcenia na poziomie szkoły średniej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Оferta edukacyjna dla uczniów obywateli Ukrainy w zakresie kształcenia na poziomie szkoły średniej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

БЕЗПЛАТНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ У ПЕРЕМИШЛІ

БЕЗПЛАТНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ У ПЕРЕМИШЛІ

 В ДВСШ у Перемишлі студенти безплатно навчаються у вищій школі І рівня та отримують звання ліценціат або інженер. Ліценціат є відповідником українського і російського бакалавра. Навчання ліценціатів – на гуманістичних і суспільних напрямах – триває 6 семестрів (3 роки), навчання інженерів – на технічних напрямах – 7 семестрів (3,5 років).
Egzamin certyfikowy w Żytomierzu

Egzamin certyfikowy w Żytomierzu

3-4 maja w Domu Polskim w Żytomierzu odbył się egzamin certyfikowy ze znajomości języka polskiego jako obcego, organizowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Do egzaminu przystąpiły 36 osób z 6 obwodów – Żytomierskiego, Połtawskiego, Kijowskiego, Zaporoskiego, Czerkaskiego, Kirowogradzkiego. Przeważnie – to maturzyści, które w roku bieżącym planują podjęcie studiów wyższych w...
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie!!! Dla osób z Kartą Polaka studia są bezpłatne.
Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu zaprasza na studia

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu zaprasza na studia

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą
w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu Dąbrowskim.
O Bożym Narodzeniu w szkole wsi Denyszy rejonu Żytomierskiego

O Bożym Narodzeniu w szkole wsi Denyszy rejonu Żytomierskiego

Od września br. w szkole średniej we wsi Denyszy koło Żytomierza wprowadzone nauczanie języka polskiego jako obcego w klasie 5 i 6. Dyrektor szkoły p. Łarysa Werbyło aktywnie poparła inicjatywę nauczycielki p. Jany Kurnosow i udostępniła dla zajęć klasę języków obcych. Na początku roku szkolnego został stowrzony kącik patriotyczny w klasie – hymn, godło, flaga....