Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach posiada bogatą ofertę dydaktyczną, w której proponuje przyszłościowe kierunki studiowania, znaczące wiele  dla gospodarki państwa, a przede wszystkim dla regionu Suwalszczyzny. Kształcimy na 13 kierunkach w systemie I stopniowym, w tym na 5 inżynierskich oraz na 8 licencjackich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. W naszej uczelni funkcjonują trzy Instytuty, które kształcą na kierunkach:

  1. Instytut Humanistyczno- Ekonomiczny
  2. Instytut Politechniczny
  3. Instytut Ochrony Zdrowia
Prezentacja