Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha.

Niech nowonarodzony Syn Boży 

wypełni Wasze życie miłością i pokojem, 

ogarnie opieką swoją każdy Wasz dzień

i otworzy dla Was szlak do swego serca.

 Z Panem Bogiem w Nowy 2019 Rok!

 

Dom Polski w Żytomierzu