Irena Perszko

Irena Perszko

Irena Perszko (1978 r. ur.) w 1995 roku po ukończeniu żytomierskiej szkoły średniej nr 24 podjęła studia wyższe na wydziale przyrodniczym Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki.

W 2001 roku po otrzymaniu stopnia magistra podjęła studia doktoranckie w katedrze zoologii Uniwersytetu. W 2006 roku obroniła doktorat w Instytucie Zoologii Ukraińskiej Akademii Nauk. Od 2004 roku wykłada w katedrze botaniki Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach 2008-2011 pracowała jako kierowniki katedry nauk społecznie-humanistycznych Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii.

Działalność społeczną w środowisku polskim zaczęła w 2000 roku jako sekretarz biura Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu. W 2006 roku została wybrana prezesem Towarzystwa oraz redaktorem tygodnika „Gazeta Polska”. W 2010 roku założyła nową organizację „Studencki Klub Polski”, prezesem której była do grudnia 2012 roku. W 2011 roku została wybrana sekretarzem odpowiedzialnym Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w obwodzie Żytomierskim. Od grudnia 2011 roku zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest dyrektorem Domu Polskiego w Żytomierzu.

We wrześniu 2012 roku za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia polskości na Żytomierszczyźnie otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W maju 2013 roku z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polski p. Bronisława Komorowskiego otrzymała Flagę państwową.