Dnia 16 listopada b.r. w Żytomierskim Pałacu Kultury odbył się koncert patriotyczny pt. „Na skrzydłach wolności” w wykonaniu polskiego zespołu „Orkiestra przede wszystkim Rozrywkowa” z Katowic. Była to kolejna uroczystość zorganizowana przez Dom Polski w Żytomierzu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Liczną publiczność przywitała dyrektor Domu Polskiego Irena Perszko. A tym razem do Żytomierza przybyły przedstawicieli organizacji polskich z Malina, Baranówki, Bykówki, Marjanówki, Suseł, Nowograda-Wołyńskiego, Irszańska, Dowbysza. Nie zabrakło i widzów z Żytomierza.

Następnie rozpoczął się spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów z Polski. Zabrzmiały m.in. utwory Jana Pietrzaka, Marka Grechuty, Bułata Okudżawy, Kasi Sobczyk, Anny German, a także wspaniałe fragmenty poezji K. K. Baczyńskiego, Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej. Soliści p. Aleksandra Stano i p. Bartosz Jaśkowski oraz instrumentaliści zespołu stworzyły niepowtarzalną lirycznie-melancholijną atmosferę, która była gorąco witana przez publiczność.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Winnicy – wicekonsulowi p. Urszula Filipkowska oraz p. Tomasz Sipowski.

Przedsięwzięcie jest finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.