Słowa jak ludzie – rodzą się i umierają,

Jednym wypada króciutki wiek,

Inne wiecznie w pamięci trwają.

A troska nasza z tego powodu:

By wiecznie żyło w sercach narodów

Słóweczko – wierność dwusylabowe,

W słowiańskiej mowie tak wartościowe.

 

Wierność Ojczyźnie i wierność matce,

Wierność tradycjom i wam, rodacy,

Swym obietnicom, których nie złamią

Pieniężne chęci nagrodą tanią.

 

Ten wiersz Jarosławy Pawluk otworzył prezentację jej nowej zbiórki poetyckiej „Wierność”. Kolejna książka naszej Rodaczki, znanej działaczki społecznej, nauczycielki, tłumaczki i poetki okazała się pod koniec 2019 roku dzięki wsparciu Domu Polskiego w Żytomierzu. Prezentacja odbyła się dnia 22 lutego 2020 roku w Domu Polskim z udziałem przedstawicieli środowiska polskiego Żytomierza i obwodu Żytomierskiego.

Podczas prezentacji uczniowie i nauczycieli Sobotnich Kółek Twórczych oraz słuchaczy kursów językowych Domu Polskiego recytowały wiersze z nowej zbiórki. Brzmiały utwory liryczne i patriotyczne, modlitwy, którym autorka poświęciła pierwszy rozdział książki „Credo”.

Nie braknie w dorobku twórczym Jarosławy Pawluk poezji, która nawiązuje do przeżyć życiowych – jej osobistych i całego narodu polskiego. Ale zawsze ostatnim zdaniem każdego wiersza pani Jarosława deklaruje niezłomność ducha, niepokorność losowi oraz stwierdza zwycięstwo prawdy i miłosierdzia.

Apoteozą twórczości pani Jarosławy Pawluk został poemat heroiczny „Rycerskość ducha”, który ona poświęciła bohaterowi Tadeuszowi Kościuszce. Poemat był napisany jeszcze w 2017 roku i otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym konkursie „Kościuszko Bicentenary Competition” w Australii. Niewątpliwie „Rycerskość ducha” wzbogaciła prezentowaną zbiórkę.

W dorobku twórczym pani Jarosławy obok poezji patriotycznej, ośpiewującej heroikę bohaterów sławy świtowej, znajdują się liryczne utwory o przyrodzie, ciepłych wspomnieniach z dzieciństwa.

Nowa książka Jarosławy Pawluk nikogo nie pozostawiła obojętnym – na prezentacji nie brakło chętnych podzielić się swymi refleksjami o przeczytanym. M.in. ciepłe słowa podziękowania za twórczość, możliwość obcowania się z głębokim słowem poetyckim powiedziała pani Natalia Misiać z żytomierskiego Muzeum Kosmonautyki. Bardzo wzruszającą historię opowiadała pani Olga Myczkowska – prezeska Romanowskiego Stowarzyszenia Polaków. Pani Olga wspominała, że w 2003 roku będąc uczennicą 7 klasy z wierszem pani Jarosławy zajęła II miejsce w eliminacji regionalnej Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Kresy” w Kijowie i zdobyła możliwość udziału w finale konkursu w Polsce. Fragment tego wiersza pani Olga zarecytowała na znak wdzięczności autorce.

Pani Larysa Bojko – kierownik artystyczny zespołu dziecięcego „Kwiaty” wykonała kilka swoich piosenek napisanych do słów Jarosławy Pawluk.

Bardzo wzruszającym było wystąpienie pani Stanisławy Rudkowskiej – prezeski Stowarzyszenia Polaków we wsi Bykówka. Pani Stanisława ze łzami w oczach czytała wiersz „Modlitwa o wytrwałości”. „Nie jednorazowo czytając ten wiersz wspominam o naszym proboszczu ks. Jerzy Skwierzyńskim, który walczy z ciężką chorobą. Ta Modlitwa o jego cierpieniu, jego walce i wytrwałości” – powiedział pani Stanisława.

Pani Julia Wowk – prezeska Stowarzyszenia Polaków „Polonia Zwiagielszczyzny” wspominała o spotkaniu poetyckim z udziałem pani Jarosławy Pawluk w szkole we wsi Susły.

Nie zabrakło ciepłych słów dla pani Jarosławy Pawluk i u prezesów organizacji Żytomierskich. M.in. podziękowania i gratulację z okazji nowej książki złożyły pani Natalia Iszczuk, pani Walentyna Jusupowa oraz pani Mirosława Starowierow.

Po części oficjalnej prezentację kontynuowano w atmosferze towarzyskiej z poczęstunkiem i śpiewem ulubionych piosenek polskich.

Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość współpracować z tak utalentowaną i pracowitą poetką, którą jest pani Jarosława Pawluk. Życzymy jej dużo zdrowia, natchnienia i czekamy na nową zbiórkę!

Informacja o życiu i twórczości Jarosławy Pawluk na stronie Internetowej Domu Polskiego w Żytomierzu https://dompolski.zt.ua/czlowiek-ktory-nie-poddal-sie-losowi/

Działalność Domu Polskiego wspierana jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”