Starając się o Kartę Polaka należy:

 1. Pobrać wniosek – można go otrzymać:
 2. Wypełnić wniosek.
 3. Skompletować dokumenty, które będą służyć jako dowody polskiego pochodzenia.
 4. Zatelefonować do Konsulatu w wyznaczone dni na numer: 0432 507-412 i umówić się na rozmowę z konsulem.
 5. Zgłosić się na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie, zabierając ze sobą:
  • wypełniony wniosek ze zdjęciem
  • oryginały i kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 3.
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego (strony ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania).

UWAGA!

Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Przedłoży do podpisu deklarację przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego i przeprowadzi rozmowę na temat Polski – jej historii, kultury a także obyczajów i tradycji polskich.

UWAGA!

Procedura ubiegania się o Kartę Polaka jest bezpłatna!