16 marca z inicjatywy Domu Polskiego w Żytomierzu odbyło się seminarium „Społeczność polska na Żytomierszczyźnie: aktywność społeczna oraz perspektywy działalności” z udziałem prezesów organizacji polskich całego obwodu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie działalności polskich organizacji społecznych Żytomierza i obwodu żytomierskiego a także omówienie aktualnych problemów miejscowego polskiego środowiska oraz perspektywy dalszego rozwoju.

Z referatami o działalności swych organizacji wystąpiły Natalia Iszczuk – prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej, Mikołaj Warfolomiejew – prezes Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, przy którym dział Teatr Polski im. J. Kraszewksiego, Walentyna Jusupow – Studencki Klub Polski w Żytomierzu, Wiktor Malczenko – prezes Ziomkostwa Polskiego w Radomyślu, Eugeniusz Wałyńczuk – Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku.

W dyskusji uczestniczyły także Katarzyna Rudenko – prezes Stowarzyszenia Polaków im. Henryka Sienkiewicza w Malinie, Mirosława Starowierow – prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny, Alla Pogrebniak – Stowarzyszenie Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce oraz Roma Wąsowicz – prezes Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego.

Seminarium Seminarium Seminarium