W grudniu br. Dom Polski w Żytomierzu w ramach Akcji „Polacy – Rodakom” otrzymał paczki świąteczne od Senatora RP Stanisława Gogacza. W imieniu Pana Senatora paczki przedzielone zostały dla osób starszych i szczególnie potrzebujących.

M.in. odbiorcami pomocy zostały: Ks. Krzysztof Dulęba – proboszcz parafii św. Anny w m. Malin. Szczególnie zasłużona osoba w naszym środowisku polonijnym. Od 4 lat zajmuje się odbudową miejscowej świątyni katolickiej, współpracuje z miejscowym ośrodkiem Polaków, uczy języka polskiego dzieci i osób starszych. Jest prawdziwym kapłanem polonijnym. Jadwiga Rogalska (1926 r. ur.) – Polka, mieszkanka wsi Lezniki w rejonie Chorosziwskim. W wieku 4 lat została sirotą – jej rodzinę przemocą wywieziono na Syberię. Przeżyła wielki głód 1932-33, II wojnę światową, niemniej ciężkie lata powojenne. Ale zachowała polskość, wiarę katolicką i już w tak poważnym wieku dostrzega tradycji swych rodziców. Franciszek Jakowczyk (1925 r. ur.) – Polak, jako żołnierz Armii Krajowej został skazany na 21 rok lagrów sowieckich. Obecnie mieszka we wsi Dowbysz. Olga Kurjata – wdowa prezesa Stowarzyszenia Polaków im. Jana Pała II w Dowbyszu Stefana Kurjaty, gorliwa katoliczka. Tamara Telyszewska – Polka. Mieszkała w Gorłowce na Donbasie. Od 2016 roku razem z chorą mamą (1927 r.ur.) mieszkają w Żytomierzu jako przesiedleńcy. Wiktor Lipiński (1927 r.ur.) – Polak, mieszkaniec Żytomierza, krajoznawca. Posiada medal „Pro Memoria”. Zygmunt Wengłowski (1925 r.ur) – Polak, kombatant Wojska Polskiego, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny.

Akcja „Polacy – Rodakom” jest bardzo ważną inicjatywą łączącą Polaków, wspierającą osób starszych i potrzebujących. Serdecznie dziękujemy za pamięć o Polakach w naszym kraju.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim, kto dołączył się do Akcja „Polacy – Rodakom” dużo zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego na dobre sprawy!