W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego w Domu Polskim odbyło się tradycyjne dyktando. W tym roku uczniowie pisały tekst pt. „Nasza jedyna Ukraina”. Wśród 48 prac nauczycieli wyłoniły 12 najlepszych, autorzy których otrzymały prezenty od organizatorów. Najlepszym poziomem znajomości języka polskiego i sprawności gramatycznej cechowały się Eleasz Mielnik, Władysław Fatianow, Zoryna Nasyrowa, Wiktoria Bagińska.