30-31 maja na zaproszenie Domu Polskiego przebyła komisja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej żeby już po raz drugi przeprowadzić w Żytomierzu egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Tym razem do egzaminu zgłosiło się 66 osób z różnych regionów Ukrainy – przeważnie młodzież, która planuje podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Egzamin składał się z części pisemnej – sprawdzanie poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania, i części ustnej.

Pierwszy dzień egzaminu przy wsparciu organizacyjnym pani Natalii Szumlańskiej odbywał się na Politechnice Żytomierskiej, drugiego dnia komisja pracowała w Domu Polskim. Po egzaminie członkowi komisji pod opieką Julii Nowickiej odwiedziły Cmentarz Katolicki oraz  „polskie miejsca w Żytomierzu”.

0102