Dnia 13 lipca koncertem fałowym zamknęliśmy projekt edukacyjny „Lato z Domem Polskim 2018”. Uczestnicy trzeciego turnusu zaprezentowały mini-koncert piosenki polskiej pod akompaniament pani Larysy Bojko. Pocieszyły obecnych na Sali rodziców inscenizacją w języku polskim, którą przygotowały z panią Janą Kurnosow.

Nie zabrakło i prezentacji talentów. A na zakończenie – każdemu wręczono dyplom uczestnika projektu.

Żegnamy Lato z Domem Polskim 2018! Spotkamy się latem 2019!

Projekt „Lato z Domem Polskim 2018” współfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.