Dnia 27 kwietnia we wsi Sysły (rejon Nowograd-Wołyński) po raz pierwszy odbył się konkurs recytatorski „Te słowa istniały zawsze…”. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem kulturalnooświatowym „Polonia Zwiagielszczyzny”, prezes – pani Julia Wowk.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 33 ucznia I-IX klasy. Oceniały poziom deklamacji jury w składzie: Aleksander Pyłypczuk – dyrektor szkoły, Swietłana Buczyńska – wicedyrektor, Natalia Czajkowska – nauczycielka języka polskiego, Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu.

Konkursowiczy rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych. Młodsza grupa – I-XI klasa – recytowała rozmaitą poezję polską dla dzieci: Władysława Bełzę, Jana Brzechwę Marię Konopnicką i innych mniej znanych, ale nie mnie utalentowanych poetów. W tej kategorii wiekowej najlepszą była Zofia Buczyńska z wierszem „Wielkie święto” S. Ottowa. II miejsce zajęła Karina Buczyńska („Suknia pani Wiosny” D. Graj), a III pozycję jury oddało Bogdanowi Aleksijczukowi („Przyszła wiosna” J. Brzechwa).

W średnie grupie wiekowej – VI-VII – obok żartobliwej poezji Juliana Tuwima brzmiały wierszy patriotyczne Adama Mickiewicza, Tadeusza Kubiaka, Czesława Janczarskiego. Najlepszą recytacją w tej grupie, zdaniem jury, wykazały się: Helena Czajkowska („Kwity mojej ojczyzny” T. Kubiak), Wiktoria Olszewska „Pieśń o ojczyźnie” K. I. Gałczyński), Mikołaj Tymiński („Pan Tadeusz” fragmenty A. Mickiewicz).

Doskonałą recytację zaprezentowała starsza grupa konkursowiczów – IX-XI klasa. Jurowi były zachwyceni wysokim poziomem znajomości tekstów, artystycznością i emocyjnością recytacji prawie każdego uczestnika w tej kategorii. Po długiej dyskusji jury I miejsce przyznało dla Aleksandra Pawluka („Większe od życia” M. Justryń). Drugie miejsce zajęła Anna Borewicz („Powrót taty” A. Mickiewicz), a trzecią została Tamara Prawdywa („Światełko z cieni” B. Urbańska).

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymały prezenty od Domu Polskiego w Żytomierzu i książki od Polskiej Biblioteki Narodowej i Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.