W dniach 28 listopada – 2 grudnia w Iwano-Frankowsku odbywa się Forum Młodych Polaków. Organizatorem spotkania został Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (dyrektor – p. Marja Osidacz) przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Udział w Forum wzięły młodzi Polacy z Winnicy, Zdołbunowa, Chmielnickiego, Lwowa, Sądowej Wiśni, Iwano-Frankowska, Drochobycza, Czortkowa. Poważną była także sześcioosobowa grupa Żytomierska reprezentująca Studencki Klub Polski, Centrum Edukacji i Nauki, Dom Polski oraz Związek Szlachty Polskiej.

Celem Forum było nawiązanie dialogu między organizacjami polskimi z różnych regionów Ukrainy. Organizatorzy zadbały o bardzo nasycony program Forum, realizowany przez trenerów z Warszawy.

0102030405060708