5 czerwca jubileusz 85. lecia obchodziła znana w naszym regionie – i nie tylko – poetka, tłumaczka, wielka patriotka Jarosława Pawluk. Do swoich urodzin pani Jarosława zrobiła sobie prezent – wydała nową książkę „W imię prawdy i dobroci”. A 13 czerwca z okazji jubileuszu i żeby zaprezentować nową zbiórkę poetki Dom Polski organizował spotkanie poetyckie w sali Obwodowej Biblioteki Dziecięcej.

Spotkanie się zaczęło od krótkiej podróży ścieżkami losu jubilatki. Pani Jarosława urodziła się w Brodach na lwowszczyznie w rodzinie ukraińsko-polskiej. Pod czas II wojny światowej, będąc 12-letnią dziewczynką, przemocą  trafiła do Niemiec, gdzie pracowała na niemieckich gospodarzy. O tych latach pani Jarosława wspomina z bólem, ale właśnie te cierpienia zrobiły ją wytrwałą do trudności, twardą w swych decyzjach i postępowaniach. Po powrocie na ziemię ojczystą niemal cierpiała rodzina i od władz sowieckich za wiarę i przekonania patriotyczne.

W latach 90-ch, świadoma swych korzeni polskich, dołączyła się do działalności polonijnej – stała na czele Lubarskiego oddziału Związku Polaków na Ukrainie. Również pracowała nauczycielką języka polskiego w Lubarze i wsi Filińce. Ale największą pasją jej życia pozostaje poezja. Wydano dziesiątki jej zbiórek poetyckich, tłumaczeń i pamiętników. Regularnie odbywają się prezentacji jej książek, poetyckie spotkania z czytelnikami.

Prezentacja nowej książki w jubileusz 85-lecia jest świadectwem nieustannej pracy pani Jarosławy. W zbiórce znalazły się przekłady poezji H.Heine, O.Ołesia, J.I.Kraszewskiego, M.Konopnickiej, Ł.Ukrianki, J.Guzia, a także przekłady i wiersze oryginalne o Rewolucji godności i bohaterach wojny na Wschodzie Ukrainy. Nie zabrakło poezji lirycznej, o miłości, o człowieku… Utwory poetyckie z nowej zbiórki recytowały uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego.

Szczególne miejsce w twórczości pani Jarosławy Pawluk zajmuje pieśń. Wiele kompozytorów pisały utwory muzyczne do jej słów. O tym wyjątkowym talencie poetki zaświadczył swym występem dziecięcy wokalny zespół „Kwiaty” pod akompaniament pani Larysy Bojko (fortepian, gitara) i Anny Matiuszenko (flet). W ich wykonaniu zabrzmiały oryginalne pieśnie do słów pani Pawluk, oraz jej tłumaczenia w języku polskim i ukraińskim. Występ artystów wywołał wielkie brawa u publiczności.

Następnie do słowa zapraszani zostały przyjaciele jubilatki – pani Natalia Miesiąc, pani Maria Masłowska, pan Stanisław Pulter. Pogratulować swą rodaczkę z jubileuszem zawitały goście z Lubara. Wiele ciepłych słów i życzeń brzmiało pod adresem pani Jarosławy Pawluk, a na zakończenie prawie dwugodzinnego spotkania – prezent muzyczny od „Kwiatów”.

W ten piękny jubileusz życzymy pani Jarosławie dużo zdrowia, natchnienia i wszelkich łask bożych na jaj drodze życiowej i twórczej.