W dniach 09 – 11.12.2016 roku Dom Polonii w Pułtusku był miejscem konferencji organizowanej przez ODN SWP. Tematem konferencji była ewaluacja sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych oraz ich program na 2017 rok oraz program budowy sieci Domów Polonii i Domów Polskich.

W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta inauguracja Konferencji Ewaluacyjno – Programowej projektu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP w ramach konkursu MEN. Uroczystość na zaproszenie Wiceprezesa SWP i organizatora konferencji Dariusza Piotra Bonisławskigo zaszczycili swoją obecnością m.in. pan Minister Henryk Kowalczyk Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: pani Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Urszula Martynowicz oraz pani Naczelnik Beata Pietrzyk, pan prof.dr hab. Ryszard Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego oraz Kanclerz UWM dr Aleksander Socha, pani Anna Radecka Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz członkowie Zarządu Krajowego SWP – pan Krzysztof Łachmański, pan Tomasz Różniak pan Marek Różycki.

Uroczystość poprowadził Dariusz Piotr Bonisławski. Przedstawił on program Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP zrealizowany w 2016 roku. Następnie głos zabrała Katarzyna Czyżycka – koordynator sieci LOM – która przedstawiła krótkie podsumowanie projektu. Zaraz po niej Agnieszka Grochola – doradca metodyczny LOM z Irlandii – wyraziła swoje uznanie dla pomysłu budowy sieci oraz opowiedziała jak wygląda jej praca. Wtórowała jej Marlena Sekula, która razem z Agnieszką Domagałą, jest kandydatką na doradcę LOM w Irlandii Północnej.

Następnie Tomasz Różniak, członek zarządu krajowego SWP, przedstawił koncepcję budowy sieci Domów Polonii i Domów Polskich. Po nim Małgorzata Czeczora, dyrektor Domu Polonii w Ostródzie, zaprezentowała Domy Polonii i Domy Polskie, których dyrektorzy przyjęli zaproszenie na konferencję.

Słowa uznania dla dotychczasowych działań ODN SWP oraz tych zawartych w programie na 2017 rok wyrazili Goście: Minister Henryk Kowalczyk Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Urszula Martynowicz, pan prof.dr hab. Ryszard Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Anna Radecka Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wieczór umilił wszystkim zespół Kortowo.

Następnego dnia odbyły się dwa równoległe szkolenia trenerskie. Grupa dyrektorów Domów Polonii i Domów Polskich kształciła się na warsztatach kompetencji interpersonalnych pod okiem dr hab. Magdaleny Kachniewskiej, prof. SGH. Natomiast grupa doradców i kandydatów na doradców wzięła udział w warsztatach wzmacniania kompetencji liderskich, które poprowadziła Zenona Bańkowska.

Niedziela była dniem podsumowań i wniosków.

Stworzono pilotażowy program budowy sieci Domów Polonii i Domów Polskich oraz powołano trzy zespoły: ds. budowy sieci, ds. programu oraz ds. hoteli. Równolegle doradcy stworzyli program rozwoju sieci LOM na 2017 rok.

Całość konferencji została zakończona podsumowaniem Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz Tomasza Różniaka oraz rozdaniem certyfikatów uczestnikom.

Źródło (tekst i zdjęcia): http://odnswp.pl/konferencja-ewaluacyjno-programowa-domu-polonii-pultusku/

2143