Po raz dziesiąty Żytomierska filia Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii ogłosiła obwodowy konkurs dla uczniów klas starszych „Żytomierszczyzna – mój kraj ojczysty”. Konkurs cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży – corocznie swoje pracy twórcze zgłasza ponad 200 konkursistów.

29 marca w sali konferencyjnej Instytutu odbył się Forum podsumowujący Konkursu i wręczenie odznaczeń zwycięzcom. Na uroczystość przebyły autorzy najlepszych prac twórczych – około 40 uczniów z całego obwodu Żytomierskiego oraz ich nauczycieli.

W nominacji „Najlepszy utwór, esse, opowieść” najlepszych już szósty rok wybiera Dom Polski w Żytomierzu. Nagrody i wyróżnienia wręczała p. Tatiana Denisiewicz menedżer projektów Domu Polskiego. Specjalne wyróżnienia w tej nominacji otrzymały: Waleria Kibarowa (Żytomierz) oraz Alina Korpan (wieś Nowogujwyńsk).

Spotkaniu towarzyszył koncert zespołu wokalnego KIBIT pod kierownictwem p. Larysy Bojko.