24 kwietnia po raz pierwszy w szkole Denyszowksiej organizowaliśmy konkurs recytatorski pt. „Te słowa istniały zawsze…”. Konkurs odbył się w formacie Salonu poetyckiego, który swą obecnością zaszczyciła dyrektorka szkoły pani Larysa Werbyło. W bardzo ciepłej atmosferze, przy herbacie uczniowie recytowały piękną poezję polską – przeważnie Marię Konopnicką, ale nie zabrakło także Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. W konkursie uczestniczyło 14 uczniów 4-8 klasy.

I miejsce jury oddało dla Walentyny Baszuk (5 klasa) z wierszem „Żabka Otylia” Krzysztofa Kiełbasińskiego. Walentyna dopiero zaczęła uczyć się języka polskiego natomiast pokazała bardzo wysoki poziom recytacji. Na drugim mieście była Zofia Soroczyńska (8 klasa) z poezją Jana Brzechwa „Chrząszcz”. III miejsce oddaliśmy dla Wiktorii Wasylczenko z „Tęczą” Marii Konopnickiej.

Najlepsi recytatorze otrzymały książki od Polskiej Biblioteki Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej a wszystkie uczestnicy konkursu – słodycze od Domu Polskiego.