14 października wspólnie z Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku odbył się konkurs recytatorski „Te słowa istniały zawsze…”. Uczestnikami konkursu stały dzieci w wieku 7-15 lat, które uczą się języka polskie przy szkółce sobotnio-niedzielnej stowarzyszenia.

Dzieci pod kierownictwem nauczyciela języka polskiego p. Eugeniusza Wołyńczuka recytowali wiersze Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Ignacy Krasickiego, Wiesławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej i innych znanych i mniej znanych poetów polskich. Jury na czele z poetką Jarosława Pawluk oceniały znajomość i uświadomienie tekstu, emocjonalność deklamacji, artystyczność. Po debatach jury wyznaczyło zwycięzców: w kategorii młodszej I miejsce zajęła Weronika Wygowska z wierszem Aleksandra Fredro „Chciwość osła”, w kategorii starszej z wierszem Czesława Miłosza „Piosenka o porcelanie” zwyciężyła Maryna Synicka.

Następna edycja konkursu odbyła się na początku listopada w Emilczynie przy wsparciu organizacyjnym i bezpośrednim udziale Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków imienia Jana Pała II

Jury konkursu zostało przyjemnie zaskoczone ilością uczestników, których w sali biblioteki rejonowej zebrało się około 35 osób. Uczniowie szkółki sobotnio-niedzielne w Emilczynie i Olewsku pod opieką nauczycielki pani Alicji Kałuży przygotowali wierszy znanych polskich poetów – Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Jana Twardowskiego, Cypriana Norwida.

W młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Krystyna Chomutowska z Olewska, w starszej kategorii zwyciężył Mikołaj Omelczenko z Emilczyna.

Konkurs recytatorski „Te słowa istniały zawsze…”Konkurs recytatorski „Te słowa istniały zawsze…”