Dnia 9 listopada br. już po raz czwarty organizowaliśmy w marjanówskiej szkole średniej konkurs recytatorski. W tym roku do udziału w konkursie przygotowało się 23 uczniów IV-XI klasy. Pod gorliwą opieką nauczycielki języka polskiego, prezeski miejscowego Związku Polaków pani Zofii Kowalskiej dzieci recytowały poezję Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Jana Brzechwy i innych polskich klasyków i autorów współczesnych.

W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyła Anastazja Jaworska (VI klasa) z wierszem M. Konopnickiej „Jesienią”, drugie miejsce otrzymała Krystyna Czugajewska (wiersz „Ziemia rodzinna” W. Bełza), trzeciej w tej kategorii była Milla Jabłońska (V klasa) z wierszem H. Ożogowskiej „Żuczek i żabki”.

W starszej grupie poza konkurencją była Jarosława Jaworska (z IX klasy), która wspaniale zarecytowała „Stary zegar” M. Konopnickiej. Na drugim miejscu okazała się Katarzyna Kowal (X klasa, wiersz „O ślimaku, co szukał wiosny” W. Grodzieńskiej). Trzecie miejsce jury oddało dla Maksyma Leskowa (IX klasa, wierz „W dniu 3 maja”).

Zwycięzcy konkursu otrzymały książki od Polskiej Biblioteki Narodowej i prezenty od Domu Polskiego, a wszystkie uczestnicy –słodycze.

W tym roku szkolnym w marjanówskiej szkole języka polskiego uczą się 80 uczniów od X do XI klasy.