Pani Łarysa Bojko – pedagog, kompozytor, wykonawca w stylu „poezja śpiewana”, laureat literacko-artystycznej premii im. Łesi Ukrainki Żytomierskiego obwodowego oddziału Ukraińskiej fundacji kultury, laureat Ogólnoukraińskich festiwali i konkursów.

Urodziła się w Nowogradzie-Wołyńskim. Po zakończeniu muzycznej szkoły (klasa harmonii) studiowała w Liceum Muzycznym w Drohobyczu. Ukończyła Kijowski Instytut Kultury za specjalnością kierownik zespołów orkiestrowych. Początkiem działalności pedagogicznej Łarysy Bojko w Żytomierzu było stworzenie dziecięcego ansamblu dudkarzy “Dudaryk” (szkoła nr 19), a później dziecięcego zespołu wokalno-choreograficznego “Akwarelki” (szkoła nr 17).

Te zespoły uczestniczyły w wielu ważnych wydarzeń kulturalnych miasta i obwodu. W 2003 roku zespół “Akwareli” został laureatem Ogólnoukraińskiego festiwalu “Ukraińska rodzina – 2003”. Obecnie Łarysa Bojko współpracuje z Żytomierską Filią Kijowskiego instytutu biznesu i technologii, a także jest kierownikiem Dziecięcego Zespołu Wokalnego “Кwiaty”, co działa przy Domu Polskim w Żytomierzu.

Oprócz działalności pedagogicznej Łarysa Bojko jest autorką i wykonawcą muzyki w stylu “poezji śpiewanej”. Wykonuje własne piosenki na wierszy Łesii Ukrainki, Liny Kostenko, Mychajła Kłymenka, Walenty Grabowskiego i innych poetów.

Piosenki Łarysy Bojko weszły do zbiorów “Dumy czarnej kaliny” i “Niepokój zranionej kobzy”. W 2009 roku pani Łarysa zwyciężyła w Żytomierskim miejskim festiwalu-konkursie “Śpiewajmy o Żytomierzu”.

Łarysa Bojko jest stałą uczestniczką przedsięwzięć poświęconych urodzinom Łesii Ukrainki, m in. corocznie uczestniczy w Międzynarodowem święcie literatury i sztuki “Łesyni dżereła” w Nowogradzie-Wołyńskim. Pani Łarysa jest autorką trzech audioalbumów : “Portret” (2007 r.), “I struny, i kolory” (2010 r.), “Żywe struny dla Łesii”(2011 r.). Kompozytorka daje nowe życie wierszom Łesi Ukrainki, donosi współczesnemu słuchaczowi filozoficzną treść jej poezji, piękność i finezję słowa wybitnej poetki.

Za napisanie i popularyzuje muzycznych utworów na wierszu poetów Żytomierszczyzny Łarysa Bojko w 2012 roku otrzymała dyplom Laureata literacko-artystycznej premii im. Łesi Ukrainki.

W 2014 roku w wydawnictwie „Polesie” w ramach Programu Żytomierskiej obwodowej administracji państwowej ukazał się nutowa zbiórka Łarysy Bojko „Gra słońce na strunie” (za motywami obrazów Jurija Kamysznogo), do której weszły poetycko-muzyczne miniatury na wierszu Łesii Ukrainki i współczesnych poetów ukraińskich.

W 2015 roku zbiórka “Gra słońce na strunie” zwyciężyła w obwodowym konkursie “Lepsza księga roku” w nominacji “Sztuka druku”, a także odznaczona dyplomem za unikalność i oryginalność.