Dnia 10 czerwca startowała kolejna edycja projektu edukacyjnego „Lato z Domem Polskim”. W I turnusie tegorocznej edycji uczestniczą uczniowie I-III klasy. W pierwszym tygodniu projektu dzieciaki odwiedzili teatr lalek, kino, uczestniczyli w ciekawych warsztatach w Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece Dziecięcej. Nie zabrakło zajęć z języka polskiego i śpiewu. Codzienną opiekę nad uczestnikami projektu dokonują studenci Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki.