Rok 2021 na Ukrainie ogłoszono rokiem Łesi Ukrainki. Na ucztę 150. rocznicy jej urodzin dziecięcy zespół wokalny „Kwiaty” przygotował specjalny program koncertowy. Świetną okazję dla jego prezentacji było spotkanie dot. życia i twórczości naszej wybitnej rodaczki w Żytomierskim liceum farmaceutycznym.

Swój występ zespół zaczął z utworów instrumentalnych – na fujarkach dziewczęta zagrały melodii „Leśnej pieśni” oraz „Wspomnienie”. Następnie zabrzmiała piosenka „Barwinek dla Łesi” do słów Walentyny Księdziuk. Wiązankę piosenek lirycznych do słów Łesi Ukrainki wykonała pani Larysa Bojko. Na zakończenie programu „Kwiaty” zaśpiewały „Pieśń o Łesie” (sł. Świetlany Sobolewksiej) i „Matczyne słoneczko” (sł. Jarosławy Pawluk).

Każda piosenka wykonywana była w dwóch językach – ukraińskim i polskim (w tłumaczeniu Jarosławy Pawluk), a muzykę skomponowała pani Larysa Bojko.