Dnia 11 lutego br. w Domu Polskim odbył się konkurs intelektualno-rozrywkowy dla uczniów Sobotnich Kółek Twórczych „Mister Domu Polskiego 2018”. W taki oryginalny sposób otworzyliśmy sezon konkursowy w II semestrze szkolnym. Konkurs odbywa się już po raz drugi i w tym roku rywalizowało 11 chłopców w młodszej (III-V klasa) i starszej (VI-VIII klasa) kategoriach wiekowych.

Impreza rozpoczęła się od konkursu „Samoprezentacja”: każdy uczestnik w języku polskim opowiadał o sobie, swoich zainteresowaniach, sukcesach, o swojej szkole i rodzinie. Następnie sprawdzaliśmy poziom intelektualny konkursowiczów. Każdy otrzymał pytania dot. historii, kultury, geografii i współczesności Polski. Chłopcy dobrze poradzili sobie z tymi zadaniami. A temu, kto nie znał dokładnej odpowiedzi na pytania pomagały inni uczestnicy, za co otrzymywały dodatkowe punkty.

Nie zabrakło i konkursu recytatorskiego: prawie wszyscy uczestnicy wspaniale zarecytowały wybrane wierszy. Brzmiała, m.in. piękna poezja Juliusza Słowackiego, Wiesławy Szymborskiej, Czesława Miłosza; a najmłodsi recytowały Jana Brzechwę i Julia Tuwima.

Ostatni konkurs gry – to „Mój talent”.  Ale utalentowanych mamy chłopców! Dmytro Bartkowiak i Aleksander Nahorny zaśpiewały polskich piosenek współczesnych; Bogdan Kłymczuk i Kiril Terentiuk zaprezentowały swoje umiejętności w karate; pracy plastyczne zrobione własnymi rękami prezentowały Eugeniusz Karpowiecki, Eugeniusz Romaniuk i Mychajło Kasiańczuk; Walenty Grebniow podziwiał obecnych umiejętnościami iluzjonisty; Andrzej Segijczuk zagrał na fortepianie melodię z jego ulubionego filmu o Harry Poterze.

Po długiej dyskusji jury konkursu, a były to nasi nauczycieli – wyłoniono trzech zwycięzców. Tytuł „Mister Domu Polskiego 2018” otrzymały Nikita Łoński (V klasa), Aleksander Nahorny (VII klasa) i Roman Gierasimow (VII klasa). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymały dyplomy oraz prezenty od Domu Polskiego w Żytomierzu.