W dniu 17 lutego  w Domu Polskim po raz trzeci odbył się konkurs intelektualno-rozrywkowy dla uczniów Sobotnich Kółek Twórczych „Mister Domu Polskiego 2019”. W tym roku w konkursie uczestniczyło 14 chłopców w wieku 8-14 lat.

Impreza się zaczęła od przedstawienia – każdy uczestnik w języku polskim opowiadał o sobie i swojej rodzinie, o szkole i ulubionych przedmiotach, o swoich zainteresowaniach i sukcesach. Następny konkurs miał na celu sprawdzenie poziomu znajomości języka polskiego. Starsza grupa chłopców rozważała w języku polskim na temat różnych zawodów, a młodsi uczestnicy omawiały zajęcia szkolne i wakacji. Bardzo dobry poziom znajomości języka polskiego zaprezentował wśród starszych – Aleksander Nagorny, wśród młodszych – Iwan Całko i Eliasz Borymski.

Nie zabrakło i recytacji poezji polskiej. Na Sali brzmiały utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. Poza konkurencją w tym konkursie był Roman Gierasimow, który wspaniale zarecytował utwór Aleksandra Puszkina w języku polskim.

Ostatni konkurs – „Mój talent” wywołał u obecnych najwięcej pozytywnych emocji. Aleksander Bannych i Bogdan Głuszczak grały na gitarze. Aleksander Nagorny wspaniale zaśpiewał w języku polskim. Wyjątkowe zdolności sportowe zaprezentowały Kiril Terentiuk, Aretm Szyszkow, Denys Pasicznyk, Bogdan Kłymyk. Stanisław Wengłowski ze swoją partnerką Janą wspaniale zatańczyli wzruszający taniec. Własne pracy plastyczne zaprezentował Iwan Całko.

Po dyskusji jury konkursu wyłoniło 4 zwycięzców: w młodszej kategorii wiekowej tytuł „Mister Domu Polskiego 2019” otrzymały Nikita Łoński (11 lat) i Eliasz Borymski (9 lat), wśród starszych – Aleksander Nagorny (13 lat), Kiril Terentiuk (12 lat).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymały dyplomy i prezenty od Domu Polskiego.