Dnia 7 września uczniowie i nauczycieli Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego uczestniczyły w 8 Narodowym Czytaniu.

W Sali muzeum rodziny Kosaczów zebrała się liczna publiczność – prezesi i członkowie organizacji polskich Nowogrodu Wołyńskiego, Romanowa, Suseł i Żytomierza, uczniowie szkółek sobotnio-niedzielnych, studenci i wykładowcy Akademii Ostrozkiej, zarówno i goście honorowe – wice-konsulowi Konsulatu Generalnego RP w Winnicy pani Joanna Szeliga i pan Bartosz Szeliga. Spotkanie otworzył „Polonez” w wykonaniu dziwiącego zespołu tanecznego „Wesełka”. Następnie do obecnych ze słowem powitalnym zwróciły się pani prezes Wiktoria Szewczenko oraz pani konsul Joanna Szeliga.

Po odsłuchaniu przemówienia do uczestników 8 Narodowego Czytania Pary Prezydenckiej – pana Andrzeja Dudę i panią Agatę Kornhauser-Dudę – przystąpiliśmy do lektur. W tym roku czytano nowele polskie autorstwa słynnych polskich pisarzy, reprezentujących swą twórczością różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecia międzywojennego. Czytanie otworzyły członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. J. Lublińksiego w Nowogrodzie Wołyńskim nowelą Elizy Orzeszkowej „Dobra pai”. Następnie fragmenty noweli „Dym” Marii Konopnickie czytały uczniowie Szkółki sobotnio-niedzielnej im. J. Jakubowskiej.

Uczniowie szkoły we wsi Susły wspaniale zaprezentowały dzieło Bolesława Prusa „Katarynka”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Romanowa czytały fragmenty noweli „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schulza.

Członkowie Studenckiego Klubu Polskiego odczytały wybrane fragmenty „Orki” Władysława Reymonta. A uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego zaprezentowały piękną nowele Henryka Sinkiewicza „Sachem”.

Studenci Akademii Ostrozkiej zamknęły Czytanie w Nowogrodzie Wołyńskim nowelą „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego.

Następnego dnia Narodowe Czytanie kontynuowano w kościele w Cudnowie. Właśnie w tym miasteczku mieszkał i zmarł w 1869 roku Henryk Rzewuski. Po mszy świętej w miejscowej parafii przez prezesów organizacji polskich z Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego i Romanowa odczytane zostały fragmenty noweli Henryka Rzewuskiego „Sawa”.

Organizatorami Narodowego Czytania 2019 w Nowogrodzie Wołyńskim wystąpiły Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. Lublińksiego, Studencki Klub Polski oraz Dom Polski w Żytomierzu przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja”.