Od września br. w szkole średniej we wsi Denyszy koło Żytomierza wprowadzone nauczanie języka polskiego jako obcego w klasie 5 i 6. Dyrektor szkoły p. Łarysa Werbyło aktywnie poparła inicjatywę nauczycielki p. Jany Kurnosow i udostępniła dla zajęć klasę języków obcych. Na początku roku szkolnego został stowrzony kącik patriotyczny w klasie – hymn, godło, flaga. Łącznie w zajęciach językowych uczestniczy około 40 uczniów.

Dnia 19 grudnia swoje osiągnięcia w nauce prezentowali uczniowie klasy 5 na lekcji otwartej pt. „Lekcja – święto” z okazji nadchodzących Święt Bożego Narodzenie. Oprócz ćwiczeń gramatycznych i czytania tekstów uczniowie opowiadali o polskich świętach kościelnych i narodowych, a nauczycielka zapoznała dzieci z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Mimo, że dzieci zaczęły się uczyć języka polskiego od września, to już pokazali wysoki poziom mówienia – pięknie recytowali wierszy, zadawali zagadki oraz składali nawzajem bożonarodzeniowe życzenia.

Boże Narodzenie – to święto rodzinne, żeby stworzyć taką rodzinną atmosferze dzieci wspólnie z mamą wielodzietnej rodziny, córeczka której uczy się w tej klasie, zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

A na zakończenie wszystkie uczniowie otrzymali słodkie prezenty i słowniki polsko-ukraińskie od Domu Polskiego.

19 grudnia

19 grudnia

19 grudnia

19 grudnia