22 kwietnia w Żytomierzu z inicjatywy przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie odbyło się posiedzenie klubu dyskusyjnego pt. „O integracji europejskiej po nowemu: wymiar praktyczny dla młodzieży”.

Do udziału w spotkaniu w jakości spikera zaproszona została dyrektor Domu Polskiego dr doc. Irena Perszko. Pani dyrektor w swym wystąpieniu akcentowała na możliwościach, które otrzymała i skutecznie realizowała Polska po wejściu do Unii Europejskiej. Ponieważ na spotkaniu była liczna reprezentacja studencka aktualną była informacja o możliwościach dla młodzieży ukraińskiej otrzymania wykształcenia w Polsce. Bardzo interesującym było wystąpienie dr Anny Niekolajew, która wykształcenie wyższe otrzymała w Krakowie oraz odbyła kilka staży zawodowych i naukowych w różnych państwach UE.

Do studentów apelowała także dr Irena Jacyk, która mówiła o niezbędności wyjazdów na staże lub studia podyplomowe dla młodzieży ukraińskiej niezależnie od pochodzenia.

O działalności przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie opowiadała dokumentalista instytucji p. Irena Stadnijczuk.

Po wystąpieniach spikerów odbyła się aktywna dyskusja, moderowana przez prowadząca spotkanie p. Żannę Sołowjow – prezeskę Organizacji młodzieżowej „Współczesny format”.

0203