22 kwietnia w ramach współpracy z Centrum Polonistyki Uniwersytetu Zytomierksiego odbyło się spotkanie tematyczne dla studentów uczących się języka polskiego „Geniusz Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Wolontariuszka Domu Polskiego Julia Bojko przedstawiła prezentacje po życiu, twórczości i wielostronnej działalności społecznej J.I. Kraszewskiego.

Szczególna uwagę zwrócono na żytomierski okres życia Kraszewskiego i jego wkład w rozwój oświaty i kultury naszego kraju.

Także zostały wręczone prezenty dla uczestników konkursu „Józef Ignacy Kraszewski – życie i dzieło”. Na spotkaniu występowały dr Irena Perszko, dr Natalia Miesiąc, dr Olga Makarowa, dr Tatiana Nedaszkiwska.

Dom Polski w Zytomierzu prezentował dla Centrum Polonistyki foldery o Kraszewskim oraz plansze tematyczne o I. Paderewskim i J. Kraszewskim.

050403020601