Ważnym partnerem w działalności Domu Polskiego w Żytomierzu jest filia kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii w Żytomierzu. Należy tu wyróżnić przede wszystkim panią dyrektor dr doc. Irenę Sauch, która od wielu lat wspiera różnorodne polskie inicjatywy. Dotychczas były to między innymi zajęcia języka polskiego na uczelni, jako przed przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji oraz działalność młodzieżowego zespołu polskiej pieśni.

Zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką polską, można zauważyć również w działalności naukowej Instytutu. W dniach 24-25 października odbyła się już siódma z kolei konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy, współczesny stan i perspektywy rozwoju branży turystycznej na Ukrainie i w Polsce”. Do tegorocznej organizacji konferencji dołączyła również Administracja Obwodowa w Żytomierzu. W trakcie obrad konferencyjnych zabrali głos zarówno naukowcy, między innymi z Kijowa, Lwowa i Żytomierz, a także liczna grupa rejonowych przewodniczących administracyjnych z obwodu żytomierskiego.

Ze słowem powitalnym do zebranego audytorium zwrócili się: Sergij Ryżuk – gubernator Żytomierszczyzny,  Włodzimierz Arieszonkow – zastępca Rady obwodowej oraz prof. Petro Sauch – rektor Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki w Żytomierzu.

Naukowe obrady rozpoczął referat pt. „Współczesna sytuacja i perspektywa rozwoju turystyki na Żytomierszcznie” autorstwa Wasyla Suchoraba – dyrektor Departamentu Przemysłu, Rozwoju Infrastruktury i Turystyki Administracji Obwodowej. Tematyka rozwoju turystyki na Ukrainie była również poruszona w przemówieniach prof. Wiry Kucenko (Akademia Nauk, Kijów), Tatiany Sokoł (Instytut Turystyki, Kijów) oraz dr Ireny Sauch (KIBIT, Żytomierz).

Dodatkowo, do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele żytomierskiego Domu Polskiego. Na posiedzeniu plenarnym wystąpiła dr Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu z referatem „Funkcjonowanie trzechstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce”. Ponadto w trakcie bloku tematycznego swój referat pt. „Swot-analizę turystyki krajowej i turystyki zagranicznej przyjazdowej w Polsce” zaprezentowała mgr Natalia Michajłowska.

Uwieńczeniem tegorocznego spotkania była wydana publikacja, w której znalazło około 90 artykułów naukowych zawartych w programie konferencji. Należy również podkreślić, że konferencje takiego rodzaju mają wyjątkowe znaczenie dla kształtowania podstaw teoretycznych turystyki oraz wymiany doświadczeń praktycznych, które bez wątpliwości sprzyja rozwoju tej branży.

dr Irena Sauch dr Irena Perszko Konferencja Konferencja