15 lutego w Domu Polskim w Żytomierzu odbył się koncert zespołu „Poleskie Soliści”. Ta formacja muzyczna działa od ponad 10 lat i zrzesza znanych na Ukrainie i w Polsce artystów i działaczy miejscowego środowiska polskiego. „Poleskie Soliści” nie mają lidera – każdy z członków tego zespołu jest samowystarczalną jednostką twórczą.

Natalia Trawkina – Zasłużona dla Kultury Polskiej, absolwentka Konserwatorium Lwowskiego, wykładowca Zytomierskiego Uniwersytetu Państwowego, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego, laureat licznych konkursów, wykonuje partii fortepianowe.

Mikołaj Nagirniak – Zasłużony dla Kultury Polskiej, absolwent Konserwatorium Odeskiego, wykładowca Zytomierskiego Uniwersytetu Państwowego, solista Filharmonii Zytomierskiej, laureat licznych konkursów, w zespole wykonuje partii barytonowe.

A najbardziej znaną osobą wśród „Poleskich Solistach” jest Zasłużony dla Kultury Polskiej Paweł Antoniewski – absolwent Wyższej Szkoły Kultury w Charkowie, solista teatrów operowych w Aszchabadzie i Swierdłowsku, solista Filharmonii Żytomierskiej, laureat licznych festiwali. Bardzo cenny jest osobiste zaangażowanie się p. Pawła w odrodzenie i rozwój polskości na Ukrainie. W latach 90. Antoniewski inicjował powstanie znanego polskiego zespołu „Poleskie Sokoły” i przez wiele lat był jego kierownikiem. Zawdzięczamy także panu Antoniewskiemu współudział w powstaniu  w roku 1999 Domu Polskiego w Żytomierzu.

Paweł Antoniewski jest osobistością wielostronną. Sobotnie spotkanie muzyczne w Domu Polskim zaczęło się od prezentacji jego zbiórki poetyckiej „Wstaję ze słońcem”. Paweł recytował własne wiersze, które poświęcił swojej matce, ojczyźnie i jej bohaterom. Liczni widzowie z Żytomierza, Malina, Andruszówki, Nowograda Wołyńskiego witały pełną patriotyzmu poezję owacjami.

W drugiej części spotkania „Poleskie Soliści” wykonały utwory polskich kompozytorów – Stanisława Moniuszki, Dobrzyńskiego a także klasyczne utwory muzyki europejskiej, polskie i ukraińskie piosenki ludowe.

Atmosfera koncertu była bardzo ciepła i przyjacielska. Publiczność jeszcze i jeszcze prosiła artystów o wykonanie niektórych utworów na bis.

PS SP SP SP