Dnia 29 maja na Sobotnich Kółkach Twórczych odbyły się ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Podczas zajęć wręczone zostały dyplomy i prezenty dla uczniów, którzy wykazały się szczególną rzetelnością i wysokim poziomem znajomości języka polskiego. W tym roku tytuł „Najlepszy uczeń Sobotnich Kółek Twórczych” otrzymało 30 dzieciaków.

Także mamy absolwenta – Nikitę Łońskiego, który odwiedzał zajęcia na Kółkach od 2016 roku i zawsze był aktywnym uczestnikiem konkursów i przedsięwzięć, organizowanych w Domu Polskim.

W ciągu roku szkolonego Sobotnie Kółka Twórcze zwiedzało około 100 uczniów. Zajęcia na Kółkach prowadziły nauczycieli języka polskiego Jana Kurnosow, Julia Bojko, Wiktoria Oleksiuk; zajęcia wokalne odbywały się pod kierownictwem pani Larysy Bojko; zajęcia plastyczne prowadziła Wiktoria Marczuk.

Działalność Domu Polskiego w Żytomierzu wspierana jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.