Z okazji Narodowego Święta Dnia Niepodległości Polski w Domu Polskim odbyły się tradycyjne spotkania tematyczne dla słuchaczy kursów językowych – dla grup młodzieży oraz osób przygotowujących się na Kartę Polaka.

9 listopada odbyło się pierwsze spotkanie, które poprowadziła pani dr Irena Perszko. W swym występie pani doktor akcentowała na głównych wydarzeniach historycznych związanych z powstaniem Polski jako potężnego państwa na mapie europejskiej. Szczególną uwagę przydzielono okresowi zanikania potęgi oraz rozbiorom Polski. Mówiono o walkach Polaków za niepodległość, licznych powstaniach i ich tragicznych skutkach. W części końcowej pani Irena opowiadała o właśnie odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i okresie międzywojennym.

Spotkaniu towarzyszył koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalnego Domu Polskiego „Kwiaty” pod akompaniament pani Łarysy Bojko. Koncert zaczął się od wykonania hymnów narodowych Polski i Ukrainy. Brzmiały „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Polskie kwiaty”, „Rota”, „Oda do radości”, „Czerwony pas”, „Kraj rodzinny”, „Podaj rękę Ukrainie” i inne polskie piosenko. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy „Hej, sokoły”.

Następnego dnia, 10 listopada o historii Polski i jej walkach o niepodległość opowiadał dr Andrzej Racilewicz na spotkaniu organizowanym przez Żytomierskie Centrum Edukacji i Nauki.

876534