10 listopada w ramach obchodów 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Dom Polski organizował spotkanie dla seniorów. Na uroczystość zaprosiliśmy znanych i szanowanych ludzi, które od wielu lat pracują na rzecz odrodzenia i rozwoju polskości w naszym mieście.

Spotkanie zaczęło się od wspólnego odśpiewania hymnów pod przewodem Zasłużonych dla Kultury Polskiej – Jan Krasowskiego, Pawła Antoniewskiego, Witalia i Władysława Listwanów.

Po poczęstunku głos zabrał profesor Uniwersytetu Żytomierskiego pan Antoni Lisowska. Pan Antoni zaczytał swoje wierszy w języku polskim i ukraińskim poświęcone Polsce i Polakom.

Droga do Polski

(Antoni Lisowski)

U każdego Polaka swa droga do Polski.

Jest droga przez burze, alarmy i troski.

Jest droga przez pieśni i tęcza nad polem,

Wiosenne nadzieje, utraty i bóle

W czerwonych to makach i sławy i chwały…

On idzie przez walki powstańczej Warszawy.

Dróg wiele na świecie, a moja jedyna

Przez przyjaźń do Polski i do Ukrainy

O światowej sławy działaczach kultury polskiej związanych z naszą ziemią opowiadał profesor Stanisław Pulter. W swym wystąpieniu pan profesor także dotkną się tematu tragicznego losu swej polsko-czeskiej rodziny w latach terroru stalinowskiego. Nawiązaniem do jego wspomnień został występ pana Pawła Antoniewksiego założyciela znanego zespołu „Poleskie Sokoły”. Pan Antoniewski wspominał ciężkie lata powojenne, prześladowanie za wiarę i narodowość polską. Swoje przeżywania i ból pan Paweł odzwierciadlił w swej pełnej wzruszenia poezji.

Następnie głos odebrała pana Natalia Miesiąc dyrektor Centrum Polonistyki. Pani Natalia nie posiada pochodzenia polskiego ale całe swoje życie poświeciła popularyzacji języka i literatury polskiej. Od lat ona zajmuje się tłumaczeniem na język polski utworów poetów ukraińskich, oraz na język ukraiński tłumaczy poezje polską. I na niniejszym spotkaniu pani Natalia zarecytowała tłumaczenia Liny Kostenko oraz własną poezję w języku polskim.

Spotkanie odbywało się w bardzo ciepłe atmosferze, ponieważ zaprosiliśmy dobrych przyjaciół Domu Polskiego, z którymi współpracujemy, doświadczenie i mądrość życiowa których służy nam wzorcem – krajoznawca Wiktor Lipiński, prezes Związku Kombatantów Wojska Polskiego Zygmunt Węgłowski.

W Dniu Święta Narodowego Niepodległości Polski życzymy naszym seniorom dużo zdrowia, powodzenia i jeszcze wielu lat aktywnego życia.

030206040509081011121314