Bardzo nasyconymi okazały się w tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Domu Polskim w Żytomierzu.

Kolejnym przedsięwzięciem było spotkanie poetyckie z okazji 150-lecia urodzin Łesi Ukrainki. Spotkanie zaczęło się od recytowania wierszy Łesi Ukrainki. Młodzież z wielkim zainteresowaniem i natchnieniem recytowały Contra Spem Spero oraz odcinki z cyklu „Siedem strun” w języku ukraińskim oraz ich przekłady w języku polskim autorstwa Jarosławy Pawluk. Pani Jarosława Pawluk jest wielką miłośniczką twórczości Łesi Ukrainki i jako dziękczynienie ofiaruje liczne przekłady jej poezji.

Następnie odsłuchaliśmy wykładu pt. „Polonizmy w twórczości Łesi Ukrainki”, który poprowadziła dr doc. Natalia Misiać. W swym wykładzie pani Natalia przedstawiła głęboką analizę polonizmów w ponad 150 utworach poetyckich i epistolarnych Łesi Ukrainki. M.in. pani doktor podkreśliła, że Łesia Ukrainka cechowała się bardzo wysokim poziomem znajomości większości języków państw europejskich w tym i polskiego. Poetka biegle mówiła po polsku, robiła przekłady utworów literackich z języka polskiego oraz na język polski, na przykład, z niemieckiego. W swoich listach do znajomych i rodziny Łesia Ukrainka dość często używała polskich słów i zwrotów syntaktycznych.  Także nie brakło polonizmów i w jej utworach poetyckich. Podczas wykładu pani Natalia Misiać mówiła także o korzeniach polskich naszej znanej rodaczki. Wykład był bardzo interesujący i z pozycji filologicznej zarówno dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o życiu Łesi Ukrainki.

Na zakończenie spotkania piosenki do słów Łesi Ukrainki oraz ich przekłady w języku polskim zaśpiewały solistki zespołu „Kwiaty” siostrzyczki Juliana i Arina Mambietow oraz Alisa Odomicz. Akompaniament na gitarze zapewniła pani Larysa Bojko. Spotkanie odbywało się w bardzo ciepłej rodzinnie atmosferze.