Pogodnego weekendu grudniowego Dziecięcy zespół wokalny „Kwiaty” zaprezentował w Domu Polski koncert z okazji świąt mikołajkowych. Program 45-minutowego koncertu zawierał 15 piosenek. W większości to były nowe kompozycji, które dopiero w tym roku szkolnym włączone zostały do repertuaru „Kwiatów”. Koncert się zaczął bardzo patriotycznie – od Mazurka Dąbrowskiego i Ody do radości (hymnu Unii Europejskiej). Patriotyczną falę kontynuowano, m.in., wykonaniem takich piosenek jak „Polskie kwiaty”, „Kraj rodzinny”, „Uwierz, Polsko”.

Nastanie zabrzmiały piosenki wyjątkowe „Barka”, „Liczę na Ciebie Ojcze” i „Święty uśmiechnięty”. Te kompozycji stworzyły niepowtarzalną wzruszającą atmosferę świąteczną.

Na zakończenie koncertu „Kwiaty” wykonały wesołe piosenki „Kukułeczka”, „Zabawa motylka”, Komputer w głowie”.

Kierownik artystyczny zespołu pani Larysa Bojko utytułowała ten koncert jako „Koncert solistów”. „Każde dziecko jest utalentowane i wyjątkowe i zasługuje solowo wykonać chociażby fragment piosenki” – powiedział pani Larysa obecnym na Sali widzom – rodzicom, dziadkom i rodzeństwom naszych małych artystów. I rzeczywiście podczas koncertu każdą piosenkę solowo zaczynały to jedna to druga uczestniczka zespołu. A akompaniament zapewniały na fortepianu pani Larysa Bojko oraz dziewczynki na fujarkach.

Uczestniczki zespołu „Kwiaty” to przeważnie uczennicy szkoły podstawowej które 1-2 lata uczą się języka polskiego i zwiedzają zajęcia wokalne. Lecz gorliwa i wytrwała praca małych artystów i ich nauczycielki pani Larysy Bojko skutkowali tak pięknym świętem muzyki i słowa polskiego!

W 2020 roku działalność Domu Polskiego w Żytomierzu  jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicąza pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.