21 grudnia przedstawiciele Domu Polskiego odwiedzili uroczystości Bożenarodzeniowe w szkole Denyszowskiej. Już po raz drugi mamy zaszczyt odwiedzać tę szkołę w okresie świątecznym.

W tym roku uczniowie szkoły od 1 do 11 klasy pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Jany Kurnosow przygotowały piękny koncert. Dzieci recytowały wiersze, inscenizowały bożenarodzeniowe historii biblijne, śpiewały kolędy – i to wszystko w języku polskim.

Pocieszył obecnych występ pierwszoklasistów z żartobliwymi piosenkami w języku polskim. Artystom podziękowały dyrektor szkoły pani Łarysa Werbyło oraz dyrektor Domu Polskiego pani Irena Perszko.

Dla uczestników koncertu przywieźliśmy słodkie prezenty do Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.