Dnia 18 listopada 2017 roku w Sali Emilczyńskiej Biblioteki Rejonowej odbył się już VI konkurs recytatorski „Te słowa istniały zawsze…” z udziałem uczniów szkółki sobotnio-niedzielnej, działającej przy miejscowym Kulturalno-oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II (prezes – pani Ludmiła Korbut).

W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 32 osoby w wieku 12-17 lat. Konkurs otworzyły uczniowie szkółki, które dopiero od września br. zaczęły uczyć się języka polskiego. W tej kategorii z 6 konkursowiczów najlepszą została Zofia Kozakiewicz z „Rozmową liryczną” K. Galczyńskiego. Na II miejscu okazała się Olga Mirończuk, która recytowała wiersz A. Słonimskiego „Ojczyna”, a II miejsca zajęła Jana Bielawska z wierszem Cz. Janczarskiego „Żelazowa Wola”.

Następnie do recytacji przystąpiła grupa wiekowa od 12 do 14 lat. W tej grupie jury przyznało dwa pierwszych miejsca. Najlepszymi zostały: Zofia Bałyńska z wierszem L. J. Kerna „Igła” oraz Genadiusz Sadurski, który wspaniale zarecytował „Dzień dobry, królu Zygmuncie” W. Chotomskiej. Drugie miejsce zajęła Zofia Grabowska z wierszem „Zakochana żaba” T. Śliwiaka, i trzecią była Katarzyna Kowalczuk z „Rozmową ze słowikiem” T. Lenartowicza.

W starszej grupie wiekowej poza konkurencją była Jana Karpenko z poezją A. Mickiewicza „Świetezianka”. Także pierwsze miejsce jury przyznało dla Sergiusza Czerkes, który wspaniale zarecytował „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” W Szymborskiej. Drugie miejsce zajęła Anna Kuriata także z poezją W. Szymborskiej „Schyłek wieku”. A na III miejscu okazał się Bogdan Korbut z wierszem J. Słowackiego „Smutno mi, Boże…”.

Zwycięzcy konkursu otrzymały prezenty od Domu Polskiego oraz książki od Polskiej Biblioteki Narodowej, a wszyscy uczestnicy – słodycze.

W tym roku jak i w lata poprzednie uczniowie polskiej szkółki sobotniej w Emilczyno pokazały bardzo wysoki poziom i znajomości tekstów recytowanych wierszy, i dykcji, i poprawności językowej. Bardzo pozytywne wrażenia sprawia także wybór utworów dla recytacji – zawsze odpowiada wiekowi i osobowości recytatora, co pozwala jak najbardziej przekazać piękno poezji. I wysoki poziom konkursowiczów, i rozmaitość zaprezentowanej poezji – to jest wynik gorliwej pracy nauczycielki języka polskiego pani Honoraty Mięsak (ORPEG), która od 2013 roku prowadzi szkółkę sobotnio-niedzielną w Emilczynie. W tym roku szkolnym szkółkę odwiedza 50 uczniów.