Od 6 do 26 lipca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych na wschodzie. Dom Polski w Żytomierzu na warsztatach reprezentowała pani Jana Kurnosowa nauczycielka języka polskiego na Sobotnich Kółkach twórczych.

Program szkoleń zawierał dwie części – dydaktyczną i kulturalną.

Zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria) dotyczyła m.in. kwestii zaburzenia wieku rozwojowego i zaburzenia adaptacyjnego. Także prezentowane były najnowsze metody pracy z tekstem literackim, rozwijające gry i zabawy w edukacji szkolnej etc. W ramach programu kulturalno-krajoznawczego uczestnicy warsztatów oglądały polskie filmy, uczestniczyły w imprezach kulturalnych, mi.in. Koncerty organowe oraz wspaniały koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Rozmaity był i program wycieczkowy – Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Zamość, Roztocze.

Udział w warsztatach kwalifikacyjnych dla nauczycieli zawsze jest możliwością podwyższenia swych kwalifikacji metodycznych, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania języka polskiego, nawiązania kontaktów.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc Polonii i Polakom za granicą” w roku 2015.

01020304