21 maja w Barze odbyło się otwarcie Domu Polskiego. Uroczystości zaczęły się od mszy świętej w miejscowej parafii pw. św. Anny.

Następnie liczne delegacji gości honorowych, przedstawicieli środowisk polskich z Ukrainy oraz miejscowa społeczność polska uczestniczyły w otwarciu nowo wybudowanego Domu dla Polaków Baru. Podczas części oficjalnej do obecnych na sali widowiskowej zwróciły się – Oksana Syroid wiec-przewodnicząca Rady Najwyższej, Bogdan Borusiewicz – marszałek Senatu RP poprzedniej kadencji Bogdan Borusiewicz, Henryk Litwin – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie, Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przedstawicieli władz obwodowych i lokalnych. Na uroczystość także przebyły delegacji MSZ RP, senatorowi, delegacji miast partnerskich – Kwidzyna, Rybnika, Starochowic, przedstawicieli środowisk polskich ze Lwowa, Kijowa, Czerniowiec, Żytomierza, Chmielnickiego.

Bogaty program koncertowy przygotowały i zaprezentowały zespoły, działające przy Stowarzyszeniu im. Konfederatów Barskich w Barze – chór młodzieżowy „Młode liście”, chór kameralny „Cantica Anima” i zespół taneczny „Aksamitki”.

Historia powstania Domu Polskiego w Barze liczy nie jeden rok. Ostateczną decyzję o budowie centrum polskości na Podolu podjął Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” a w październiku 2010 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Sama budowa zaczęła się w 2011 roku i trwała do roku 2013. Następnie została wstrzymana na niemal dwa lata. W listopadzie 2014 prace budowlane wznowiono i już w 2015 roku z Domu Polskiego zaczęli korzystać miejscowi Polacy.

Dyrektorem Domu Polskiego w Barze została pani Małgorzata Miedwiediewa, wieloletnia działaczka na rzecz krzewienia kultury i języka polskiego w Barze.

Głównym inicjatorem i fundatorem powstania Domów Polskich na Ukrainie jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W obwodzie żytomierskim obecnie funkcjonuje trzy Domy Polskie, w różne czasy nabyte przez Stowarzyszenie – w Iraszańsku, Emilczynie i Żytomierzu. Aktywnie działa Dom Polski w Kijowie, który jednocześnie jest siedzibą Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Bardzo się cieszymy za naszych Rodaków w Barze, że także dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” korzystają nowoczesnym centrum kultury polskiej. Prężnie działającym jest Dom Polski w Iwanofrankowsku (Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego), który od niedawna także jest wspierany przez Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że za rok cała społeczność polska Ukrainy zbierze się we Lwowie na otwarcie kolejnego Domu Polskiego.

0102040305

 

 

06071110090812131415161718192223242021