Dnia 9 listopada, z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę, Dom Polski w Żytomierzu gościł przedstawicieli środowiska polskiego z całego obwodu żytomierskiego. Na uroczystość przybyli zarówno goście z Żytomierza, jak i z dalszych miejscowości tj.: Dowbysz, Nowograd-Wołyński, Malina, Nowa Borowa oraz Irszańsk. W wydarzeniu tym wzieli udział między innymi: wykładowcy i studenci z Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki oraz Politechniki Żytomierskiej, nauczyciele języka polskiego oraz działacze zespołów polonijnych z Żytomierza.

Spotkanie otworzył występ zespołu „Polescy Soliści”, w którego skład wchodzą: Natalia Trawkin, Mikołaj Nagirniaka oraz Paweł Antoniewski. Wyrecytowane autorskie wiersze o miłości do Ojczyzny przez Pawła Antoniewskiego oraz wykonane utwory patriotyczne przez Mikołaja Nagirniaka pod akompaniamentem Natalii Trawkinej wprowadziły zebraną publiczność w nastrój patriotyczny, i nieco nostalgiczny.

Po uroczystym odśpiewaniu hymny i przemówieniu gospodarza uroczystości, Ireny Perszko zebrani goście mogli przy małym poczęstunku porozmawiać, wymienić się własnymi doświadczeniami tudzież nawiązać nowe kontakty.

Tego typu wydarzenia, wydaje się posiadają niebagatelne znaczenie dla społeczności polskiej w obwodzie żytomierskim. Bezpośrednio przyczyniają się one do pełniejszej integracji naszego środkowiska, wymieny doświadczeń z innymi ośrodkami, zaincjowania wspólnych przedsiewzięć i w końcu do wspólnego świętowania odzyskania wolności przez Rzeczpospolitą Polskę w rodzinnej atomosferze.

Dodatkowym atutem takich wydarzeń jest mozliwość spotkania się kilku pokoleń w jednym miejscu równocześnie. Na spotkaniu pojawili się zarówno osoby starsze, które osobiście przeżyły trudne czasy, pełne prześladowań narodowościowych i wyznaniowych oraz osoby młodsze, które miały okazję bezpośredniego wysłuchania o gehennie swoich przodków.

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci

Dzien Niepodleglosci