26 listopada b.r. przez Dom Polski w Żytomierzu został zrealizowany wyjazd do Kijowskiego Memoriału Głodów na Ukrainie. Już od kilku lat Dom Polski organizuje takie wycieczki, w których biorą udział słuchaczy kursów języka polskiego przy Domu Polskim. Tym razem do wyjazdu dołączyli się studenci Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki.

Podczas wycieczki najpierw uszanowaliśmy ofiar największej tragedii Ukrainy – głodu. Póżniej demonstrowano film o głodzie w 1932 – 1933 latach.

Po zwidzeniu Memoriału wszyscy wyruszyli do Muzeum Zofii Kijowskiej – świątyni, wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.