Dnia 27 października b.r. w Malinie miała miejsce prezentacja dwóch książek o historii polskiej rodziny Górskich oraz historii polskiej wioski Bastowa Rudnia.

Spotkanie zaczęło się od mszy w kościele p.w. św. Anny odprawionej przez proboszcza parafii ks. Krzysztofa Dulębę. Tuż po mszy do słowa zaproszono pana Wiktora Galickiego autora książki „Bastowa Rudnia”. Pan Wiktor w streszczeniu zaprezentował główne tematy poruszane w jego pracy oraz krótko powiedział o historii swej rodziny. Wieś Bastow Rudnia obecnie należy do rejonu Emilczyńskiego i jest typową wioską polską, których setki spotykamy na naszych terenach. Tragiczny los mieszkańców wsi odzwierciadla losy milionów mieszkańców imperium rosyjskiego i sowieckiego: prześladowania, głód, wywózki, represji – wszystkiego doświadczyła rodzina Górskich. W 1936 roku rodzice pana Wiktora zostały deportowane do Kazachstanu gdzie mieszkali aż do 1956 roku. Na Kazachstanie we wsi Jasna Polana i urodzi się pan Wiktor. W swojej książce Wiktor Galicki sięga nie tylko swoich korzeni lecz szuka prawdziwej historii swych porządków, rodzimej wioski i swej Ojczyzny.

Bardzo interesującą książkę o pochodzeniu i losach przedstawicieli rodu Górskich (Gorskich) zaprezentowała na spotkaniu pani Raisa Nedaszkowska. W ciągu 10 lat pani Raisa badała dokumenty archiwalne, wspomnienia mieszkańców wsi Swyrydiwka, którą założyli jej przodkowie. Materiały książki sięgają wydarzeń XVI wieku, kiedy Górscy osiedliły się na ziemiach obecnej Chmielnicczyzny oraz czasów współczesnych.

Przedstawiając książki, autorze nie mogli wstrzymać emocję i wzruszenie. Niewątpliwie, wieloletnia ich praca ma wyjątkowe znaczenie nie tylko dla rodzin, które odnalazły się na stronach tych książek lecz dla każdego z nas – ponieważ powinniśmy naszym prządkom i potomkom szukać tej prawdziwej historii swej Ojczyzny.

Prezentacja książek inicjowana została przez panią Katarzynę Rudenką prezeskę Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. H. Sinkiewicza i odbywała się z aktywnym udziałem członków Stowarzyszenia.