W październiku startował konkurs recytatorski pt. „Te słowa istniały zawsze…”, który Dom Polski tradycyjny organizuje jesienią w różnych miejscowościach Żytomierszczyny.

18 października konkurs odbył się w Domu Polskim z udziałem słuchaczy Sobotnich Kółek Twórczych oraz uczniów szkoły we wsi Denyszi. Swoje umiejętności recytatorskie prezentowało 15 dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Jany Kurnosow dzieci przygotowały rozmaitą poezje i klasyków polskiego słowa poetyckiego – Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, jak zarówno i współczesnych autorów (Marek Dąbrowski, Leszek Sulima Ciundziewicki, Eliza Sarnacka-Mahoney).

Najlepszą wśród najlepszych okazała się Elżbieta Gołowko , II miejsce zajęła Julia Popławska, a III miejsce zdobył Andrzej Sergiujczuk uczeń szkoły we wsi Denyszi. Andrzej uczy się języka polskiego dopiero dwa miesięcy, ale nawet za tak krótki okres udało mu się odczuć polskie intonacji, wymowę, melodykę.

 

Następna edycja konkursu 22 października odbyła się w szkole średniej w Marjanówce we współpracy z Marjanówskim Związkiem Polaków oraz „Polską Świetlicą” w Barnówce.

Pani Zofia Kowalska, która już ponad 20 lat wykłada język polski w szkole, rzetelnie przygotowała uczniów do konkursu. W starszej kategorii wiekowej młodzież recytowała bardzo poważne i nie łatwe do recytowania utwory Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Wiesławy Szymborskiej.

Dzieci klas podstawowych recytowały Julia Tuwima, Jana Brzechwę, Marię Konopnicką, Jana Pawła II.

Wśród starszych najlepsi były: Anna i Katarzyna Demianiuk oraz Olga Gnatiuk.

W młodszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Tatiana Kunasz, II – Lilia Jaworska, III – Sergiusz Gnatiuk. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodkie prezenty od Domu Poslkiego i książki od Biblioteki Narodowej w Warszawie, a zwycięzcy – słowni polsko-ukraińskie.

Liza Gołowko,Anna i Katarzyna Demianiuk, Olga Gnatiuk na początku listopada będą prezentować swoje polskie środowiska na eliminacji regionalnej konkursu recytatorskiego Kresy 2014 w Kijowie.

W listopadzie-grudniu kolejne edycji konkursu recytatorskiego pt. „Te słowa istniały zawsze…” odbędą się w Malinie, Irszańsku, Emilczynie.

01  02 03 04  08 09 05 06  07 10