Dnia 10 kwietnia br. Ambasador RP w Ukrainie pan Bartosz Cichocki odwiedził Żytomierzu. Celem wizyty był udział pana Ambasadora w obchodach związanych z rocznicą zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.

Wizyta zaczęła się od zwiedzanie Polskiego Cmantarza. Następnie pan Ambasador złożył wizytę Biskupowi Seniorowi ks. Janowi Purwińskiemu.

Nie zostawił poza uwagą pana Ambasador i społeczność polską. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Domu Polskim odbyło się spotkanie z prezesami organizacji polskich Żytomierszczyzny, z kierownikami zespołów polonijnych i nauczycielami języka polskiego. Także swoją obecnością spotkanie zaszczyciły Konsul Generalny RP w Winnicy pan Damian Ciarciński oraz wicekonsulowie – pani Agnieszka Góralska i pani Magda Arsenicz. Podczas spotkania każdy mógł w skrócie zaprezentować panu Ambasadorowi swoją organizację.

Następnie pana Ambasador wraz z Polonią Żytomierszczyzny złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz pomnikiem św. Jana Pawła II.

W katedrze św. Zofii pan Ambasador zainaugurował otwarcie wystawy pt. „Zbrodnia Katyńska”,  przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Po zapoznaniu się z wystawą obecni uczestniczyły we mszy świętej w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz tragedii smoleńskiej którą celebrował Kapelan Polaków Żytomierszczyzna ks. Ryszard Karapuda.