Od 25 października w Sali wystaw Gnatiuk Art Centr działa wystawa fotograficzna pt. „Polacy Żytomierszczyzny – wczoraj i dziś”. Wystawa opracowana została przez Dom Polski w Żytomierzu, Studencki Klub Polski oraz Kulturalno-oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. J. Lublińkskiego w Nowogrodzie Wołyńskim.

Ekspozycja zawiera kilka bloków tematycznych, a mianowicie opowiada o historii osadnictwa polskiego na terenach Żytomierszczyzny, o latach przedwojennych. Znalazła się także informacja Polakach Żytomierszczyzny podczas II wojny światowej. W zdjęciach przeprowadzono „wycieczkę” losem trzech najbardziej znanych Polaków naszego obwodu – śp. Franciszka Brzezickiego, pana Franciszka Jakowczyka z Dowbysza i pana płk. Zygmunta Wengłowskiego.

Większość materiałów wystawy poświęcone współczesności – odrodzeniu polskości w latach 90. oraz działalności poszczególnych organizacji polskich w okresie 2000-2018. Nie zabrakło i informacji o polskich mediach, o nauce języka polskiego, o znanych zespołach polonijnych.

Odrębny blok stanowią zdjęcia głównych świątyń katolickich Żytomierza i obwodu, m.in. kościół katedralny św. Zofii, Sanktuarium Matko Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, Klasztor Karmelito Bosych w Berdyczowie.

Dnia 25 października wystawę odwiedziły słuchacze kursów języka polskiego działających przy Domu Polskim. Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 27 października w ramach okrągłego stołu pt. . „Polacy Żytomierszczyzny – wczoraj i dziś” z udziałem ponad 40 osób – przedstawicieli środowiska polskiego Żytomierza i obwodu.

Wystawa będzie czynna do 31 października.