Dom Polski w Żytomierzu, Studencki Klub Polski w Żytomierzu oraz Muzeum w Gostyniu serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie” w czwartek, 10 października 2019 roku, o godz. 17.00 w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Partnerem przedsięwzięcia jest Gmina Gostyń. W otwarciu wystawy wezmą udział przedstawiciele ukraińskich współorganizatorów. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie 60 zdjęć dokumentujących obecny stan polskich kościołów, pałaców i dworów, jakie przetrwały na Żytomierszczyźnie. Wystawa będzie czynna do 2 listopada 2019 roku.

Obwód żytomierski jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Utworzony został 22 września 1937 roku jako jednostka administracyjna Ukrainy Radzieckiej. Powierzchnia obwodu wynosi ponad 29 tys. km2, a na tym obszarze mieszka ponad 1,2 miliona osób (według spisu ludności z 2001 roku). Leży w północnej części państwa, przy granicy z Białorusią. Obecnie składa się z 23 powiatów, ma 5 miast znaczenia obwodowego, 7 miast znaczenia rejonowego, 43 miejscowości typu miejskiego oraz 1619 wsi. Stolicą obwodu jest Żytomierz.

W wiekach od V do VII terytorium obwodu żytomierskiego zamieszkiwały plemiona wschodniosłowiańskie. W XI i XII wieku ziemie wchodziły w skład Rusi Kijowskiej. W drugiej połowie XII wieku terytorium należało do księstwa kijowskiego. W latach 1350-1360 wschodnia część Wołynia przeszła do Litwy. Po podpisaniu Unii Lubelskiej w 1569 roku ziemi wołyńskie stały się częścią Rzeczypospolitej. Żytomierz był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego oraz stolicą województwa kijowskiego po 1667 roku. Po II rozbiorze Polski tereny te znalazły się pod władzą imperium rosyjskiego. W 1797 roku weszły do guberni wołyńskiej i częściowo do guberni kijowskiej. Centrum guberni wołyńskiej od 1804 roku stał Żytomierz.

Po dziś dzień zamieszkuje Żytomierszczyznę wielu Polaków. Znaczna część z nich działa w organizacjach polonijnych. Członkowie dwóch takich organizacji aktywnie zaangażowali się w przygotowanie ekspozycji, którą można będzie przez ponad 3 tygodnie oglądać w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum.

Źródło: http://www.muzeum.gostyn.pl/AKTUALNO%C5%9ACI?idAkt=3171