29 marca 2018 roku w centralnym gmachu Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki odbyło się uroczyste otwarcie dokumentalnej wystawy fotograficznej „Samarytanie z Markowej”. Organizatorem wystawy w Żytomierzu jest Polski Instytut w Kijowie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, współorganizatorzy – Dom Polski w Żytomierzu oraz Żytomierski Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki. Wsparcie medialne przedsięwzięcia zapewniło Polskie Centrum Medialne (redaktor naczelny – p. Włodzimierz Iszczuk).