Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą
w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu Dąbrowskim.

Struktura Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu obejmuje obecnie następujące wydziały, min.  Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Administracji i Zarządzania oraz Wydział Ekologii i Nauk o Zdrowiu. WSH zatrudnia blisko 150 nauczycieli akademickich.

W uczelni kształci się ok. 5000 studentów.
Mury WSH opuściło dotychczas ponad  15 000 absolwentów.

 

W ofercie dla studentów zagranicznych znajdują się następujące kierunki studiów:

– Administracja (studia licencjackie i UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE);

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia licencjackie i UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE);

– Filologia angielska (studia licencjackie);

– Zarządzanie (studia licencjackie  i UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE).

  Oraz prawie 30 kierunków studiów podyplomowych.

 

Oferta promocyjna na rok akademicki 2015/2016 studia I stopnia

 Specjalnie dla Kandydatów z zagranicy  przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Na studiach licencjackich opłata miesięczna to tylko 800 złotych.

(opłata za rok nauczania wynosi 8.000 zł)

  Kwota ta obejmuje:

czesne (opłata za naukę);

– opłata za zakwaterowanie w okresie od 1 października do 15 lipca;

– opłata za wyżywienie od 1 października do 15 lipca, w czasie pobierania nauki.

Dokumenty, które muszą złożyć
kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia:

– kwestionariusz studenta cudzoziemca;
świadectwo ukończenie szkoły średniej (atestat) wraz z załącznikiem;
– 4 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem (lewa część twarzy, odsłonięte lewe ucho)
– aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów;

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia medycznego na terytorium Polski (polisa ubezpieczeniowa, umowa z NFZ);

– kserokopię paszportu;

– potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, pierwszej raty oraz opłaty za legitymację studencką;

– podpisaną przez kandydata umowę ( w razie niepełnoletności kandydata umowa powinna być podpisana również przez oboje rodziców)

 Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski
i potwierdzone przez notariusza