W szkole wsi Marjanówka rejonu Baranowksiego od lat dziewięćdziesiątych wykładany jest język polski. Inicjatorką wprowadzenia języka polskiego do programu szkolnego była nauczycielka języków obcych pani Ludmiła Siryk.

Obecnie pani Ludmiła na stale mieszka w Polsce i jest profesorem Uniwersytetu Lublińskiego. Po wyjeździe p. Ludmiły jej inicjatywę kontynuuje pani Zofia Kowalska, która jednocześnie jest prezesem miejscowego ośrodku Związku Polaków na Ukrainie.

W pierwsze dni nowego roku szkolnego pani Zofia zaprosiła przedstawicieli Domu Polskiego na otwartą lekcję. Język polski w szkole wykładany jest jako fakultatyw dla klasów 5-11. Zgodnie z regułami ilość uczniów na takim zajęciu nie powinna przekraczać 8-10. Na lekcji do pani Zofii uczęszcza około 80 osób! Na otwartym zajęciu pod tytułem „Moja rodzina” uczniowie klas starszych prezentowali swoje umiejętności językowe.

Oprócz zajęć języka polskiego w szkole odbywają się uroczystości z okazji świąt państwowych i religijnych. Najbardziej dzieciom się podobają Mikołajki i Spotkania Opłatkowe, które dla nich organizuje pani Zofia. Wszystkie te inicjatywy aktywnie popiera i dyrektor szkoły pani Neoniła Jacyszyna.

Szkoła w Marjanówce pozytywnie się wyróżnia wśród wiejskich szkół rejonu – wyremontowany przytulny straty gmach, który w zeszłym roku obchodził swoje stulecie, oraz nowoczesne, otwarty w roku 2006 roku pomieszczenia szkoły podstawowej.

Życzymy uczniom i nauczycielom szkoły marjanówskiej powodzenia i natchnienia w nowym roku szkolnym!

01  02  05 03